Venabu på TV

I februar var NRK og filmet da Fron Lasskjørerlag skulle dra videre mot Røros og Rørosmartnan.

Norwegian Broadcasting was at Venabu the morning the drovers from Fron left for the marked in Røros. You can see it here (in Norwegian):

Lasskjørerne på NRK Østnytt

 

God Morgen Norge (TV2) var her og lagde et innslag om hundekjøring, intervju med hundekjører Egil Killi og Emilie Kloppbakken Stenbrenden som var med for første gang.

Good Morning Norway (TV2) was here and made an entry about dog sledding; interview with dog driver Egil Killi and Emilie Kloppbakken Stenbrenden who went on her first ride (in Norwegian).

Drømmer om å få trekkhunder