Betingelser for opphold

Vi vil til en hver tid forholde oss til de retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og NHO som gjelder for utleiehytter og hoteller.


Vilkår og betingelser for bestilling av rom eller hytte 

Før du bestiller, ber vi deg om å lese nøye gjennom våre vilkår og betingelser.

 

1. Venabu Fjellhotell

Alle avtaler med Venabu Fjellhotell, er i dette dokumentet referert til ‘oss’ eller ‘vi’ som Venabu Fjellhotell. Venabu Fjellhotell er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 932096781.

 

2. Din økonomiske beskyttelse

Venabu Fjellhotell overholder Norsk lov, Pakkereiseloven og er medlem av Reisegarantifondet, rgf.no.

 

3. Om disse vilkårene

Alle rom, pensjonsopphold og hytteopphold selges i henhold til vilkårene nedenfor.

Gjelder for privatpersoner. For grupper over 20 personer og turoperatører/reisebyrå gjelder egne avbestillingsregler.

 

4. Bestilling og betaling

4.1 Venabu Fjellhotell godtar bestillinger gjort av personer over 18 år ved bestilling. Bestilling av eller på vegne av personer under 18 år, kan aksepteres når de ledsages på turen av en annen person over 18 år og med skriftlig samtykke fra foresatte.

 

4.2 Ved å bestille hos oss samtykker du til å akseptere disse vilkårene og betingelsene. Når en gruppe foretar en bestilling, aksepterer alle deltakere i gruppen disse vilkårene.

 

4.3 Hotellrom: Når du har gjort en reservasjon vil vi sende en skriftlig bekreftelse som sikrer deg reservasjonen av rommet. Når du mottar bekreftelsen, vennligst sjekk detaljene nøye og informer oss umiddelbart hvis noe er feil. Du er ansvarlig for å holde oss informert om eventuell endring av kontaktinformasjon.

Hytter: Når du har gjort en reservasjon vil vi be om depositum på 20 % av avtalt pris som bekrefter din bestilling. Vi vil da sende en skriftlig bekreftelse som sikrer deg reservasjonen av hytta. Når du mottar bekreftelsen, vennligst sjekk detaljene nøye og informer oss umiddelbart hvis noe er feil. Du er ansvarlig for å holde oss informert om eventuell endring av kontaktinformasjon.

 

4.5 Resterende beløp betales ved avreise.

Vi godtar følgende kredittkort: Bankkort, American Express, Mastercard, Visa, Maestro, Universal Presentkort og betaling med bankoverføring.

Hvis du betaler med bankoverføring fra en bank utenfor Norge, skal internasjonale betalingskostnader betales av deg på betalingstidspunktet.

 

5. Avbestilling gjort av deg

Vi anbefaler at du tegner avbestillingsforsikring ved bestilling. Hvis du ønsker å kansellere reservasjonen, må du varsle Venabu Fjellhotell skriftlig. Ditt skriftlige varsel om kansellering vil være gjeldende fra den datoen vi mottar det.

 

Avbestillingsregler hotellrom:

  • Avbestilling senere enn 2 dager før ankomst: du belastes med 50 % av avtalt pris. 

 

Avbestillingsregler hytter:

  • Avbestilling senere enn 10 dager før ankomst: vi beholder innbetalt depositum.
  • Avbestilling senere enn 2 dager før ankomst: du belastes med 50 % av avtalt pris. 

 

Det er ditt ansvar å kontakte forsikringsselskapet ditt.

Eventuell betaling forfaller innen 14 dager etter kanselleringsdatoen.

Avbestilling av pakker (fotturer, rideturer o.a.) har egne avbestillingsregler.

 

Dersom du har innbetalt depositum, men ikke kan reise hit, vil vi tilby deg å endre reservasjon til et senere tidspunkt. 

 

6. Priser

Venabu Fjellhotell forbeholder seg retten til å justere priser i samsvar med endringer i offentlige skatter og avgifter og andre avgifter utenfor vår kontroll.

 

7. Avbestilling gjort av Venabu Fjellhotell

Hvis vi av en eller annen grunn må avbestille reservasjonen din, vil du bli informert om dette så snart det er rimelig mulig.  Du vil motta full refusjon av beløpet som er innbetalt, med mindre vi avbestiller av hensyn til Force Majeure.

Hvis Venabu Fjellhotell avbestiller en bestilling, er vi ikke ansvarlig for andre utgifter du måtte ha pådratt deg som følge avbestillingen.

 

8. Uunngåelige hendelser (force majeure)

Venabu Fjellhotell påtar seg ikke ansvar for konsekvensene av krig, trussel om krig, opptøyer, sivile forstyrrelser, industrikonflikter, faktisk eller truet terroraktivitet og dens konsekvenser, naturkatastrofe eller atomkatastrofe, brann, epidemier, helserisiko og pandemier, uunngåelige og uforutsigbare tekniske problemer med transport av grunner utenfor vår kontroll eller hos våre leverandører, lukkede eller overbelastede flyplasser eller havner, orkaner og andre faktiske eller potensielle ugunstige værforhold og andre lignende hendelser. Hvis slike forekomster fører til at Venabu Fjellhotell må avbestille en bestilling, vil vi forsøke å tilby et alternativ, men påtar oss ikke noe ansvar for retur av gebyrer og depositum som er betalt før avbestilling eller avkortning av oppholdet.

 

9. Leveranse fra tredjepart

Venabu Fjellhotell har tredjeparts tilbydere av aktiviteter og transport. Vi fraskriver seg ansvaret for uforutsette hendelser som gjelder leveranse av tredjepart.

 

10. Ditt ansvar

10.1 Gjester er forpliktet til å overholde regler og forskrifter som er gitt av myndighetene eller turoperatørens representanter. Dette inkluderer eventuelle regler for oppførsel som er fastsatt av transportører, instruktører etc.

 

10.2 Gjester som opptrer på en slik måte at de er til sjenanse for ansatte, guider og andre gjester kan bli ekskludert fra Venabu Fjellhotell, og må selv stå for kostnaden ved hjemreise. Ødeleggelser av bygninger, utstyr og inventar som påføres av gjester ved Venabu Fjellhotell skal erstattes i sin helhet av gjesten. 

 

11. Visa og reisekrav

Det kreves pass når du reiser til Norge fra et land utenfor Schengen-området. Vi anbefaler at gjestene alltid tar med passet ditt. Hvis det kreves visum for å reise til Norge, er gjester selv ansvarlige for å få innvilget visum.

 

12. Klager

Hvis du eller en i gruppen har en klage på tjenesten du mottar når som helst under oppholdet, vennligst informer oss så raskt som mulig for å gi oss muligheten til å løse situasjonen til en gjensidig avtale. Hvis klagen ikke løses til din tilfredshet under oppholdet, bør du opplyse om klagen skriftlig innen 28 dager. Tvister er regulert av norsk lov.

 

13. Rettigheter knyttet til tekst og bruk av fotografier

I forbindelse med noen av aktivitetene våre kan vi publisere tekst, video og bilder på www.venabu.no, www.venabustallen.no og sosiale medier, som en del av vår markeds-kommunikasjon. Hvis du ikke ønsker å vises i disse, må du informere hotellet ved starten av en eventuell turdeltagelse.

 


Personvern: Når du samtykker til disse vilkårene, aksepterer du at du har lest vår personvernpolicy.

Disse vilkårene gjelder fra og med 10.05.2020

Revidert: 20.11.2020

 

 

For private grupper på 15 personer eller mer, og lag/foreninger/byråer («Turopperatør») gjelder egne avbestillingsregler.