Venabus historie - fra jubileumsheftet 1997

I mai 1947 tok Birgit og Arvid Tvete ut tomten til Venabu og første del av fjellstuen ble reist den sommeren. Det er nå femti år siden. 

I dette heftet skriver Arvid om de første årene. Han var yngst i en søskenflokk på 6 gutter og vokst opp i Vingrom der foreldrene ved siden av læreryrket, drev Solvang pensjonat med 21 gjesteværelser. Han tok hotellfagutdanning i Oslo i 1939, gikk Handelsgymnas under krigen og fikk arbeide ved Victoria hotell på Lillehammer fredsvåren i 1945. I 1946/47 var han kontorsjef ved Wadahl høyfjellshotell, deretter ble alt satt inn for å få realisert egen bedrift. Høsten 1948 skriver han i en 12 siders utredning om Venabu fjellstue som ble sendt til Hotel og Turist Direktoratet: "Fjellet har alltid hatt en stor tiltrekningskraft på meg og jeg har søkt dit opp så snart anledningen har bydd seg. Jeg er derfor godt vant med fjellet og har lenge gått med planer om å få meg et eget turiststed inne på fjellet. Jeg ville drive dette stedet sammen med min kone, som har ivret svært for disse planene, og med tiden skape en 1.kl turisthytte på det sted hvor begynnelsen nå er gjort." 

Av den første gjesteboken fremgår at Venabu ble innviet lørdag, den 18. februar 1950. Gjestebøkene fra den første tiden viser at mor og far maktet å skape en fjellstue med en god atmosfære og standard, og Venabu ble forbedret år etter år. 

Familien vokste også. Snart kunne barna ta ansvaret for noen faste jobber: bære ved og kull, rydde, mate og stelle grisene, stoppe vannpumpa, ekspedere i resepsjonen, bære bagasje, ta inn varer, tenne peisen, holde fyr på varmtvannsberederen. Det var mange oppgaver som egnet seg og Pål har skrevet om noen av opplevelsene og skolegangen. 

Jubileumsåret 1997, ble brukt til å ta vare på historisk dokumentasjon og å gjøre den tilgjengelig. Vi fant store mengder med papirer fra de første årene. I bortgjemte kasser lå all korrespondansen med gjester og leverandører, regnskapspapirer og gjestebøkene. Her lå også en del gamle bilder og noen av mors arkitekt-tegninger, menyer og skisser.

Kronologisk oversikt

1947 Tømmerbygning oppført. 

1949 Bygningen blir inndelt i rom og utvidet. 

1950 Venabu fjellstue åpner med 13 gjesteværelser. 

1952 Personalbolig (annekset) bygges. 

1955 Privatbolig "Hytta" blir bygget. 

1957 Utvidelse med "mellombygget" 5 soverom 

1962 A.Tvete AS stiftes og overtar fjellstuen. 

1963 Fremføring av elektrisk kraft. 

1964 Østfløyen blir oppført i lettbetong. Utvidelse av spisesal og hall. 

1967 Kafeteria/festsal, 80 m2, blir bygget i betong. 

1972 Oppvarmet skistall bygges. Statens vegvesen vinterbrøyter til Venabu. 

1976 Tømmerbygningen rives. Nystueavdeling og soveromsfløy, med 36 rom i betong. Utvidet spisesal. Eget renseanlegg for avløpsvann. Venabu godkjennes som høyfjellshotell. 

1978 Personalbolig i lettbetong og ny bestyrerbolig.

1980 Meteorologsisk Institutt etablerer værstasjon på Venabu

1981 Innredning av underetasjer, personheis monteres. 

1983 Lars og Line Tvete overtar aksjene i A.Tvete AS. 

1985 Bygging av bolighus for Line.

1986 Turistvegen "Rondevegen" åpnes med Samferdselsminister Kjell Borgen

1993 Tilknytning til kommunal kloakk. Oppussing før OL i 1994. 

1994 Renseanleggsbygning ominnredes til stall. 

1996 Tomt skilles ut for bygging av utleiehytter. 

1997 Eiendommen utvides med 25 da areal for hesteaktiviteter og bygging av utleiehytter. 

1999 Utvidelse av resepsjonsområde - ny inngang og butikken flyttet

2000 Venabus vertinne fram til 1983, Birgit Vendelboe Tvete dør 15. januar.

2001 Kjøp av småbruket Lykkja på Kjønnås og seter på Jønnhalt

2006 Lars overtar Lines aksjer i hotellet, Line sykler alene til India.

2007 Venabu hytter AS er bygget ut i løpet av 10 år med 8 tømmerhytter for utleie. 

2008 Arvid Tvete, dør 13. desember, 91 år gammel.

2010 Halldis Myhre Tvete ivaretar daglig leders oppgaver mens Lars er sykmeldt

2012 Ny aksjonær AS Incepta, Hagan skyter inn ny aksjekapital, eierandel 50%.

2014 Line B. Tvete ansettes som ny daglig leder fra 1. januar.

2015 Renovering av kjøkken, Storhytta og flere sovereom

2016 Lykkjesetra med fjøset ferdig istandsatt, delvis med kulturmidler.

 

Les Arvid Tvetes egen fortelling om Venabus framvekst: